กุมภาพันธ์ 10

การเรียงลำดับของรูปแบบรายงาน

การจัดรูปแบบการเขียนรายงาน เรียงลำดับตามนี้

 1. หน้าปก –> คลิ๊กอ่านรายละเอียด
 2. หน้ารองปก (กระดาษเปล่า)
 3. หน้าปกใน (รายละเอียดเหมือนหน้าปกแต่ใช้กระดาษสีขาว)
 4. คำนำ (คลิ๊กอ่านรายละเอียด)
 5. สารบัญ (คลิ๊กอ่านรายละเอียด)
 6. เนื้อเรื่อง (คลิ๊กอ่านรายละเอียด)
 7. บรรณานุกรม หรือ เอกสารอ้างอิง (คลิ๊กอ่านรายละเอียด)
 8. ภาคผนวก (คลิ๊กอ่านรายละเอียด)
 9. รองปกหลัง (กระดาษเปล่า)
 10. หน้าปกหลัง

การจัดหน้ากระดาษ ใช้กระดาษ A4 โดยตั้งค่าหน้ากระดาษ ดังนี้ ครับ

 • ซ้าย ระยะห่างเท่ากับ 1.5 นิ้ว
 • ขวา ระยะห่างเท่ากับ 1 นิ้ว
 • บน ระยะห่างเท่ากับ 1.5 นิ้ว
 • ล่าง ระยะห่างเท่ากับ 1 นิ้ว

หมายเหตุ 1 นิ้ว เท่ากับ 2.54 เซนติเมตร สอนการตั้งค่าหน้ากระดาษ

Category: รูปแบบ | ไม่ให้ใส่ความเห็น
กุมภาพันธ์ 16

ตัวอย่างหน้าปกรายงาน หน้าปกรายงาน

 

ตัวอย่างหน้าปกรายงาน  มีรูปแบบดังนี้

ตัวอย่างหน้าปกรายงาน

ภาพตัวอย่างหน้าปกรายงาน

วิธีทำตัวอย่างหน้าปกรายงาน

วิธีการทำนั้นไม่ยากเลยครับ เพี้ยงเราแก้ตรง ข้อมูลส่วนตัวของเราไปแทนที่ได้เลย แต่บางครั้งรูปแบบของแต่ละโรงเรียนอาจไม่เหมือนกันนะครับ ถ้าอาจารย์สั่งรูปแบบของอาจารย์ เราก็เปลี่ยนตาม แต่ถ้าไม่ได้สั่งรูปแบบมาก็ยึดตามรูปแบบนี้ได้เลยครับ

ภาพด้านบนเป็น ตัวอย่างหน้าปกรายงานที่ผมทำขึ้น โดยเป็นตัวอย่างให้ดูคร่าวๆนะครับ เพื่อเป็นแนวทางในการทำ ยังไงก็ลองเอาไปปรับใช้กับรายงานได้ตามสะดวกเลยนะครับ

Category: หน้าปก | ไม่ให้ใส่ความเห็น
กุมภาพันธ์ 10

รูปแบบ การเขียนหน้าปกรายงาน

 

รูปแบบ การเขียนหน้าปกรายงาน มีส่วนต่างๆ ดังนี้

 

ชื่อเรื่อง

จัดทำโดย

ชื่อ นามสกุล ผู้ทำรายงาน
ชั้นประถมศึกษาปีที่  xx  เลขที่ xx

เสนอ
อาจารย์xxx xxx

รายงานฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา xxxxxx
ชื่อโรงเรียน
ภาคเรียนที่ xx ปีการศึกษา xxxx

เมื่อ copy ไป วางใน word พื้นหลังจะมีสีดำแก้โดย  วิธีทำดังนี้

กุมภาพันธ์ 10

ตัวอย่างคำนำรายงาน

 

ตัวอย่างคำนำรายงาน

รายงานเล่มนี้่่จัดทำขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของวิชา…….ชั้น…เพื่อให้ได้ศึกษาหาความรู้

ในเรื่่อง……..และได้ศึกษาอย่างเข้าใจเพื่อเป็นประโยชน์กับการเรียน

ผู้จัดทำหวังว่า  รายงานเล่มนี้จะเป็นประโยชน์กับผู้อ่าน หรือนักเรียน นักศึกษา ที่กำลัง

หาข้อมูลเรื่องนี้อยู่ หากมีข้อแนะนำหรือข้อผิดพลาดประการใด ผู้จัดทำขอน้อมรับไว้และขออภัยมา

ณ ที่นี้ด้วย

 

ผู้จัดทำ

 วันที่…………….

กุมภาพันธ์ 14

การเขียนคำนำรายงาน

การเขียนคำนำรายงาน

มีวิธีการเขียน ดังนี้

การเขียนคำนำรายงานนั้นในส่วนของย่อหน้าแรกเราควรเขียนเพื่อเกริ่นเนื้อเรื่องไปก่อนโดย

ยังไม่เข้าเนื้อเรื่อง แต่ควรพยายามพูดชักจูงให้ผู้อ่านสนใจ หรือพูดที่มาที่ไป ก่อน เพื่อให้

ผู้อ่านอยากติดตามต่อ

ส่วนต่อมาควรกล่าวเริ่มเข้าเนื้อเรื่องของเราว่าเราจะทำรายงานเกี่ยวกับอะไร และมี

เรื่องอะไรบ้าง หรือพูดถึงเฉพาะเรื่องสำคัญๆ ก็ได้ และตอนสุดท้ายก็ปิดท้ายว่าทำเพื่ออะไร

เพื่อประโยชน์กับใคร ที่จะได้มาอ่านบทความนี้

และก็อาจกล่าวขอบคุณอาจารย์ผู้สอนหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับรายงาน และปิดท้ายด้วย

การขอรับข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อให้รายงานดีขึ้น

ลักษณะของการเขียนคำนำรายงานที่ดี ตามหลักของ ราชบัณฑิต บอกไว้ว่า

1. เขียนด้วยคำพังเพย หรือสุภาษิตที่เกี่ยวกับเนื้อเรื่อง

2. เขียนอธิบายความหมายของเรื่อง

3. เขียนโดยขึ้นต้นด้วยคำกล่าวของบุคคลสำคัญ

4. เขียนด้วยการเล่าเรื่อง

5. เขียนด้วยคำถามหรือปัญหาที่สนใจ

6. เขียนด้วยการอธิบายชื่่อเรื่อง

7. เขียนคำนำด้วยคำกล่าวถึงจุดประสงค์ของเรื่องที่เขียน

8. เขียนด้วยการกล่าวถึงใจความสำคัญของเรื่องที่เขียน หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้อ่านนะครับ

 

ขอบคุณคับ

ยังไงก็ลองเอาแนวคิดและวิธีไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับการเขียนคำนำรายงานที่ทำนะครับ

Category: คำนำ | ไม่ให้ใส่ความเห็น
กุมภาพันธ์ 18

ตัวอย่างบรรณานุกรม

ตัวอย่างบรรณานุกรม มีรูปแบบดังนี้

ตัวอย่างบรรณานุกรม

ตัวอย่างบรรณานุกรม

 

รูปแบบการเขียนบรรณานุกรม

ชื่่อ-นามสกุลผู้แต่ง.  (ปีที่พิมพ์).  ชื่อหนังสือ.  เมืองที่พิมพ์ ผู้รับผิดชอบในการพิมพ์.

เมื่อ copy ไป วางใน word พื้นหลังจะมีสีดำแก้โดย  วิธีทำดังนี้

Category: บรรณานุกรม | ไม่ให้ใส่ความเห็น
มีนาคม 7

วิธีใส่เลขหน้า word 2007

การใส่เลขหน้าใน word 2007

ขั้นตอน ใส่เลขหน้า word 2007 มีดังนี้

1. ไปที่เมนู แทรก
2. ไปที่หมายเลขหน้า
3. เลือกว่าจะไว้ด้านไหนได้เลยครับ ตามรูป
4. เรียบร้อยแล้วครับ

Category: ตั้งค่าโปรแกรม Word | ไม่ให้ใส่ความเห็น
กุมภาพันธ์ 20

วิธีตั้งค่าหน้ากระดาษให้รายงาน

ตั้งค่าหน้ากระดาษ ให้กับรายงาน

วิธีทำจะมีขั้นตอน ดังนี้

1.มาที่แถบเค้าโครงหน้ากระดาษ
2.เลือกระยะขอบ
3.ระยะของแบบกำหนดเอง
4.แก้ช่อง บน ล่าง ซ้าย ขวา
5.ตกลง เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ

การตั้งค่าหน้ากระดาษ ตามแบบวีดีโอ

เป็นยังไงกันบ้างครับ ไม่ยากใช่ไหมยังไงลองทำดูนะครับ

กุมภาพันธ์ 17

การเขียนคำนำรายงาน ตามแบบฉบับของผมครับ

 

การเขียนคำนำรายงาน ง่ายๆสไตล์ผมเองครับ

สวัสดีครับวันนี้ผมยินดีมากที่จะได้มาพูดเกี่ยวกับเรื่องการทำรายงาน โดยวิธีทำนั้นเราต้องประกอบไปด้วยส่วนต่างๆมากมายหลายส่วน และการจะทำแต่ละส่วนได้ก็ต้องศึกษาว่าเรื่องนั้นต้องเขียนอย่างไรบ้างจึงจะออกมาดี โดยการทำรายงานต้องมีส่วนต่างๆ ดังนี้ครับ หนึ่งหน้าปก สองคำนำ สามสารบัญ สี่ เนื้อเนื้อ และสุดท้ายคือเอกสารอ้างอิงหรือบรรณานุกรมครับ โดยในส่วนของวันนี้ผมจะขอมานำเสนอเรื่อง คำนำ

เพราะคำนำเป็นเหมือนกับการเปิดประเด็นเรื่องราวออกมาให้ผู้อ่านได้เริ่มรู้จักกับรายงานของเราโดยคำนำนั้นตอนเริ่มเรายังไม่ต้องบอกเนื้อหาว่ามีอะไรบ้างจนหมดนะครับเพราะการเขียนคำนำรายงานนั้นเราก็ต้องกั๊กไว้ซักนิดก่อน พยายามค่อยๆให้ผู้อ่านติดตามเราและรู้สึกตื่นเต้นไปกับเนื้อหาของเราแล้วค่อยพาเค้าเข้าเรื่องของเราครับ

โดยการเขียนคำนำรายงานเริ่มได้ดังนี้ครับ หนึ่งพูดหว่านล้อมเกี่ยวกับเรื่องที่เกี่ยวข้อง เช่นเราอาจจะใช้โวหารบรรยายไปถึงสิ่งต่างเพื่อจะมาเปรียบเทียบเชื่อมโยงกับเนื้อหารายงานของเราครับ ต่อมาให้พูดถึงประเด็นหลักๆ ว่ารายงานของเรามีเรื่องอะไรอยู่บ้างที่สำคัญๆ ให้บอกเรื่องใหญ่ที่เป็นประเด็นครับ แล้วก็ค่อยๆ บอกเนื้อเรื่องพร้อมเขียนเชิงเชิญชวนให้ไปอ่านต่อในส่วนของเนื้อเรื่องครับ แค่นี้เองครับในส่วนของคำนำที่เราจะต้องเขียน

เราอาจจะต้องมีการดูเรื่องคำพูดให้สละสลวยเพื่อความน่าอ่านของผู้ที่ได้มาอ่านคำนำของเรา และเราอาจต้องวางโครงเรื่องไว้ก่อนด้วยเพื่อจะได้พูดได้ครอบคลุมเรื่องต่างๆนั้นจนหมด แล้วยังมีเรื่องของคำผิดด้วยนะครับที่ต้องระวังเพื่อให้ให้เกิดคำผิดพลาดบนรายงานของเราเพื่อจะได้คำนำที่ออกมาอย่างถูกต้องและน่าอ่านครับ

สุดท้ายนี้การเขียนคำนำรายงานไม่ใช่เรื่องที่ยากเลยนะครับเพียงแต่เพื่อนๆ ต้องหมั่นคอยฝึกฝนตนเองเป็นประจำแล้วก็จะช่วยให้เพื่อนๆ เขียนได้อย่างคล่องแคล่วลื่นไหล ไม่ติดขัด เพราะเคยมีคนกล่าวไว้ว่าถ้าเราทำสิ่งใดซ้ำไปเรื่อยๆ เราก็จะชำนาญในเรื่องนั้นไปเองครับถึงกับเป็นผู้ชำนาญในด้านนั้นเลยก็ว่าได้ครับ และถ้าเพื่อนๆคนไหนต้องการเป็นผู้ชำนาญในการเขียนคำนำรายงาน หรือการเขียนรายงานแล้ว อย่าลืมนำสิ่งที่ผมบอกลองไปปฏิบัติกันดูนะครับเผื่อวันหนึ่งเราจะได้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการทำรายงานที่ใครๆ ก็ต้องตกใจกับฝีมือของเราเลยก็ว่าได้ครับ และหากเพื่อนอยากลองดูตัวอย่างคำนำรายงานแบบง่ายๆ คลิ๊กเลยครับ ขอบคุณครับ

Category: คำนำ | ไม่ให้ใส่ความเห็น
กุมภาพันธ์ 16

วิธีแก้ ก๊อป(copy) ข้อความจาก web แล้วติดพื้นหลังสีดำ

1 .ครอบดำรายงาน (กด ctrl + A) ที่พื้นหลังเป็นสีดำ

แก้ก๊อบภาพพื้นหลังดำ1

แก้ก๊อบภาพพื้นหลังดำ1

2. เลือก การแรเงา(ภาพถังเทสี )คลิกตรงสามเหลี่ยมคว่ำนะครับ แล้วจะมีหน้าต่างสีชุดของรูปแบบแสดงออกมา

แล้วกดเลือกไม่มีสี

copyภาพจากเนตแล้วดำ

copyภาพจากเนตแล้วดำ

3.พื้นหลังสีดำจะหายไปแล้วนะครับ

แก้ก๊อบพื้นหลังสีดำ

แก้รายงานสำเร็จ