กุมภาพันธ์ 18

ตัวอย่างบรรณานุกรม

ตัวอย่างบรรณานุกรม มีรูปแบบดังนี้

ตัวอย่างบรรณานุกรม

ตัวอย่างบรรณานุกรม

 

รูปแบบการเขียนบรรณานุกรม

ชื่่อ-นามสกุลผู้แต่ง.  (ปีที่พิมพ์).  ชื่อหนังสือ.  เมืองที่พิมพ์ ผู้รับผิดชอบในการพิมพ์.

เมื่อ copy ไป วางใน word พื้นหลังจะมีสีดำแก้โดย  วิธีทำดังนี้

Comments

comments

ป้ายกำกับ:,
Copyright © 2014. All rights reserved.

Posted กุมภาพันธ์ 18, 2014 by ohmhaa in category บรรณานุกรม