กุมภาพันธ์ 10

บรรณานุกรม

รูปแบบการเขียนบรรณานุกรม

ชื่่อ-นามสกุลผู้แต่ง.  (ปีที่พิมพ์).  ชื่อหนังสือ.  เมืองที่พิมพ์ ผู้รับผิดชอบในการพิมพ์.

Comments

comments


Copyright © 2014. All rights reserved.

Posted กุมภาพันธ์ 10, 2014 by ohmhaa in category บรรณานุกรม