กุมภาพันธ์ 10

การเรียงลำดับของรูปแบบรายงาน

การจัดรูปแบบการเขียนรายงาน เรียงลำดับตามนี้

 1. หน้าปก –> คลิ๊กอ่านรายละเอียด
 2. หน้ารองปก (กระดาษเปล่า)
 3. หน้าปกใน (รายละเอียดเหมือนหน้าปกแต่ใช้กระดาษสีขาว)
 4. คำนำ (คลิ๊กอ่านรายละเอียด)
 5. สารบัญ (คลิ๊กอ่านรายละเอียด)
 6. เนื้อเรื่อง (คลิ๊กอ่านรายละเอียด)
 7. บรรณานุกรม หรือ เอกสารอ้างอิง (คลิ๊กอ่านรายละเอียด)
 8. ภาคผนวก (คลิ๊กอ่านรายละเอียด)
 9. รองปกหลัง (กระดาษเปล่า)
 10. หน้าปกหลัง

การจัดหน้ากระดาษ ใช้กระดาษ A4 โดยตั้งค่าหน้ากระดาษ ดังนี้ ครับ

 • ซ้าย ระยะห่างเท่ากับ 1.5 นิ้ว
 • ขวา ระยะห่างเท่ากับ 1 นิ้ว
 • บน ระยะห่างเท่ากับ 1.5 นิ้ว
 • ล่าง ระยะห่างเท่ากับ 1 นิ้ว

หมายเหตุ 1 นิ้ว เท่ากับ 2.54 เซนติเมตร สอนการตั้งค่าหน้ากระดาษ

Comments

comments

ป้ายกำกับ:, , , ,
Copyright © 2014. All rights reserved.

Posted กุมภาพันธ์ 10, 2014 by ohmhaa in category รูปแบบ